O sztukach wszelakich - lista haseł

dagerotyp

dagerotyp, pierwsza historycznie technika utrwalania obrazu fotograficznego.

więcej »

decorum

decorum, zasada właściwego zharmonizowania dzieła, wewnętrz­nej zgodności formy, treści i używanych środków artystystycznych.

więcej »

deklamacja

deklamacja, sztuka pięknego, publicznego wygłaszania utworu literackiego w sposób oddający jego charakter i nastrój.

więcej »

dekoracja

dekoracja, część scenografii (bez kostiumów i rekwizytów) organizująca przestrzeń gry.
więcej »

deus ex machina

deus ex machina, w utworach teatralnych i filmie niespodziewany zwrot ak­cji.
więcej »

dialog

dialog, podstawowa (obok → monologu) struktura językowa dramatu ozna­czająca rozmowę co najmniej dwóch postaci.
więcej »

didaskalia

didaskalia, tekst poboczny dramatu w formie przypisów autora.
więcej »

Dionizje

Dionizje, w starożytnych Atenach święta ku czci Dionizosa, podczas których składano ofiary, organizowano zabawy ludowe oraz agony sportowe i artystystyczne.
więcej »

Dionizos

Dionizos, Bakchos, w mitologii greckiej syn Zeusa i Semele, utożsamiany z rzymskim Bachusem; bóg wina i płod­nych sił natury.
więcej »

diorama

diorama, technika scenograficzna.
więcej »

dramat

dramat, rodzaj literacki obejmujący dzieła o konstrukcji fabularnej, przeznaczone do odegrania przez akto­rów na scenie.
więcej »

dramat antyczny

dramat antyczny, forma literacka wykształcona w starożytnej Grecji i Rzymie.
więcej »

dramat ekspresjonistyczny

dramat ekspresjonistyczny, odmiana dramatu uprawianego przez twórców związanych z nurtem ekspresjonizmu (1910-23).
więcej »

dramat epicki

dramat epicki, odmiana dramatu sformułowana przez Bertolda Brechta w Mały organon dla teatru 1949.
więcej »

dramat fantastyczny

dramat fantastyczny, utwór dramatyczny, popularny w okresie romantyzmu i modernizmu, uwypuklający tematykę, wątki, motywy fantastyczne.
więcej »

dramat groteskowy

dramat groteskowy, odmiana dramatu ukazująca groteskowy obraz społeczeństwa.
więcej »

dramat historyczny

dramat historyczny, odmiana dramatu, ukazującego wybrane epizody z historii.
więcej »

dramat humanistyczny

dramat humanistyczny, powstawał w okresie renesansu nawiązując do formy dramatów Seneki Młodszego, Terencjusza, Plauta.
więcej »

dramat lingwistyczny

dramat lingwistyczny, odmiana dramatu stworzona przez Mirona Białoszewskiego i Lecha E. Stefańskiego.
więcej »

dramat liturgiczny

dramat liturgiczny, gatunek dramatyczno-teatralny ukształtowany w średniowiecznej Europie od X do XII w.

więcej »
1 2
facebook