O sztukach wszelakich - lista haseł

abonament

abonament [franc.] też: prenumerata, rezerwacja, karnet, subskrypcja; dowód przedpłaty za możliwość korzystania z usługi lub terminowe otrzymania jakiegoś produktu;

więcej »

Abramow-Newerly Jarosław

Jarosław Abramow-Newerly (ur. 1933), polski pisarz, dramaturg, satyryk, radiowiec, autor tekstów piosenek, kompozytor, aktor; współzałożyciel Studenckiego Teatru Satyryków (STS);

więcej »

abstrakcyjny film

abstrakcyjny film, jeden z gatunków filmowych rodzaju filmu poetyckiego.

więcej »

absurd

absurd, w logice wypowiedź lub pojęcie niezgodne z formalnymi, logicznymi prawidłami myślenia.

więcej »

aceto

aceto, rodzaj niepalnej taśmy filmowej.

więcej »

Actors Studio

Actors Studio, szkoła aktorska założona 1947 w Nowym Jorku przez E. Kazana, R. Lewisa i Ch. Crawforda.

więcej »

Adamov Arthur

Arthur Adamov (1908-70), francuski dramaturg i tłumacz pochodzenia rosyjskiego, przedstawiciel awangardy teatralnej lat 50.

więcej »

adaptacja

adaptacja, przekształcenie, utworu do rozpowszechniania w innej postaci niż pierwowzór;

więcej »

adres do publiczności

adres do publiczności, bezpośrednie zwrócenie się aktora do publiczności, charakterystyczne dla aktorstwa estradowego, lub zrywające iluzję teatralną.

więcej »

afisz

afisz, jednostronny druk informacyjno-reklamowy, z przewagą informacji tekstowej

więcej »

agencja

agencja, też: impresario, mecenas, marszand; osoba, przedsiębiorstwo, instytucja reprezentujące artystę w negocjacjach z nabywcą dzieła.  

więcej »

agitka

agitka, gatunek formy teatralnej, estradowej jak też filmu, najczęściej krótkometrażowego, których celem jest bezpośrednia agitacja polityczna.
więcej »

agon

agon, w starożytnej Grecji określenie formy udziału obywateli (mężczyzn) w życiu publicznym, polegającym na sporach, dysputach filozoficznych, debatach sądowych i publicznych.

więcej »

Ajschylos

Ajschylos, Aischylos z Eleusis, pol. Eschyl (525-456 p.n.e.), najstarszy z wielkich tragików greckich (obok Sofoklesa i Eurypidesa), uważany za twórcę tragedii klasycznej.

więcej »

Akademia Ruchu

Akademia Ruchu, polska grupa teatralna założona w Warszawie (1973-) w środowisku studenckim z inicjatywy plastyka i historyka sztuki Wojciecha Krukowskiego.

więcej »

akcja

akcja, typ fabuły w utworze literackim, teatralnym, filmowym i plastycznym. 

więcej »

akrobacja

akrobacja [franc.], dyscyplina sztuki cyrkowej obejmująca wiele dyscyplin sprawnościowych cyrkowych artystów, akrobatów.

więcej »

akt

akt, 1) część dramatu stanowiąca całość kompozycyjną; dziś akt najczęściej przedzielony jest przerwą, antraktem.

więcej »

aktor

aktor, osoba grająca jakąś rolę w teatrze, filmie, na estradzie, w słuchowisku radiowym itp.

więcej »

aktor naturalny

aktor naturalny [ros., naturszczyk], postać grana przez osobę pochodzącą z ukazywanego w filmie środowiska.

więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 26
facebook