O sztukach wszelakich - lista haseł

Wachtangow Jewgienij

Wachtangow Jewgienij B. (1883-1922), rosyjski aktor i reżyser, jeden z ważniejszych twórców Wielkiej Reformy Teatru.
więcej »

Wagner Richard

Wagner Richard (1813-83), niemiecki kompozytor, reformator teatru operowego, dyrygent, autor librett i teoretyk sztuki.
więcej »

Wajda Andrzej

Wajda Andrzej, polski reżyser, scenarzysta, scenograf filmowy, teatralny i telewizyjny.
więcej »

Warmiński Janusz

Warmiński Janusz, polski aktor, reżyser i dyrektor teatru
więcej »

widowisko

widowisko, to „wszelkie zjawiska, jakie oglądamy” (R. Barthes) w określonym miejscu, czasie, w których występuje ruch i uczestnicy.
więcej »

widownia

widownia, część teatralnej budowli przeznaczona dla widzów (drugą jest scena).

więcej »

widz

widz, spektator, publiczność, odbiorca, uczestnicy a nawet słuchacze czegoś.

więcej »

Wielka Reforma Teatru

Wielka Reforma Teatru (WRT), całokształt gruntownych działań i postulatów teoretycznych w teatrze europejskim ok. 1890-1940 dążących do stworzenia teatru jako sztuki autonomicznej, która nie musi odtwarzać świata realnego, ....

więcej »

Witkacy

Stanisław Witkiewicz
więcej »

Witkiewicz Stanisław

Witkiewicz Stanisław Ignacy, pseud. Witkacy (1885-1939), malarz, teoretyk sztuki, dramaturg, filozof.
więcej »

wodewil

wodewil, od w. XV wodewilem nazywano kuplety; później spektakle wędrownych teatrzyków, których wykonawcy śpiewali razem z publicznością.
więcej »

Wojtyła Karol

Wojtyła Karol Józef (1920-2005), polski teolog, poeta, dramatopisarz, aktor, od 1978 papież Jan Paweł II.
więcej »

Wójcik Jerzy

Wójcik Jerzy, polski operator filmowy, reżyser, pedagog.
więcej »

wstęp

wstęp, wszystkie wypowiedzi rozwijające się w czasie mają swój początek, ale każda przyjmuje formę adekwatną do dziedziny sztuki i zamierzeń autora.

więcej »

Wyspiański Stanisław

Wyspiański Stanisław(1869-1907), polski malarz, poeta, dramaturg, reżyser-inscenizator, scenograf, kompozytor, jeden z najwybitniejszych twórców Młodej Polski.
więcej »
facebook