Centrum Retoryki

 

Zaloguj się do forum

 

Akademia Sztuki i Kultury poczyniła pierwsze kroki w kierunku utworzenia Centrum Retoryki. Naszemu przedsięwzięciu patronuje Polskie Towarzystwo Retoryczne (www.retoryka.edu.pl)

Głównym celem jest promocja retoryki we wszystkich środowiskach i szkolenie kadr.

Akademia Retoryki

  1. W pierwszym rzędzie przystąpiliśmy do szkolenia osób mogących uczyć retoryki. Do    Akademii Retoryki   zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych, ale otwarci jesteśmy i na inne osoby: dziennikarzy, instruktorów teatralnych, aktorów itp., które chciałyby nauczyć się uczenia retoryki, lub wykorzystywania tej sztuki w swojej działalności zawodowej. Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu.

Międzyszkolne Koło Retoryki

  1. Przystąpiliśmy do zorganizowania Międzyszkolnego Koła Retoryki. Udział w nich brać będą gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich. Koło działać będzie raz w tygodniu, gdy zbierze się około 10 chętnych.

Festiwal Retoryki

  1. Przystąpiliśmy także do zorganizowania Festiwalu Retoryki. Finał Festiwalu planujemy na przełom marca i kwietnia (termin Wielkich Dionizji, a współcześnie – Międzynarodowy Dzień Teatru). Eliminacje rozpoczną się od listopada.

Czytelnia internetowa

  1. Ważnym przedsięwzięciem będzie nasza Czytelnia internetowa. Chcemy zmieszczać w niej wszelkie materiały związane z retoryką. Marzy się nam, aby nauczyciele nadsyłali konspekty lekcji lub chociażby pomysły, które ktoś inny mógłby przekuć na konspekt. Profesor Jakub Z. Lichański będzie przekazywał opracowania nie tylko swoje i swoich wspópracowników, ale także interesujące prace swoich studentów

 

Do współrealizowania naszych planów zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką pięknego i skutecznego mówienia.

Szkolenia będą bezpłatne. Występujemy o różne dotacje, ale chętnie przyjmiemy pomoc innych sponsorów: firm, instytucji, osób.
 

 

facebook