Historia sztuki

Program zajęć

Kurs historii sztuki obejmuje ok. 120 godzin lekcyjnych (wraz z konsultacjami indywidualnymi, także przez internet). Nauka odbywa się w małych grupach, program dostosowujemy do potrzeb uczestników. Większość zajęć ma charakter wykładu ilustrowanego przeźroczami, przewidziane są również wizyty w muzeach, galeriach, a także wycieczki  - zajęcia w „terenie”. W ramach współpracy programowej instytucji istnieje możliwość wzięcia udziału w wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez 21 SLO im. Jerzego Grotowskiego. W ubiegłych latach odwiedziliśmy m. in. okolicznościowe wystawy w Krakowie, Wrocławie, Poznaniu, a także zwiedzaliśmy: Włochy, Czechy, Holandię, Niemcy, Ukrainę, Litwę i Francję. 
 
Skupiamy się głównie na przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz do teoretycznej części egzaminów na wyższe uczelnie (architektura, historia sztuki, malarstwo, grafika, rzeźba, konserwacja zabytków). Posługujemy się materiałami z ubiegłorocznych egzaminów wstępnych i maturalnych. Trzeba wykonywać prace domowe. Wszyscy uczestnicy mogą podejść do próbnych egzaminów maturalnych. Do dyspozycji uczestników kursu jest czytelnia licząca ok. 6 000 książek, w której znajdują się m.in. publikacje z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych. Osobom, które zamierzają uczestniczyć w olimpiadzie z historii sztuki oferujemy zajęcia „zaawansowane” – zorientowane bezpośrednio na przygotowanie do olimpiady. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy. 

Opłaty

Roczny kurs (od września do maja) kosztuje 1200 zł. Spotykamy się raz w tygodniu, zajęcia prowadzone są w bloku czterogodzinnym (godzina lekcyjna - 45 min). Uczestnicy muszą też uwzględnić wydatki na bilety wstępu do muzeów, galerii i na wycieczki naukowe.

Wstępne zgłoszenie poprzez >>>>>> Kartę zgłoszeniową. lub telefonicznie: 600 403 997.

 


 

 

facebook