O nas

Naszym celem jest tworzenie środowiska ludzi aktywnych.

Dajemy szansę zdolnym i aktywnym uczniom szkoły średniej i starszych klas gimnazjum spotkania rówieśników o podobnych zainteresowaniach. Dajemy szansę "studiowania" nastolatkom, którzy intelektualnie i emocjonalnie dojrzeli do samodzielnej pracy nad swoim rozwojem. Dać szansę, to stworzyć dla takiej młodzieży odpowiednie warunki organizacyjne i opiekuńcze. Ma to zapewnić nasza Akademia Sztuki i Kultury.

Organizujemy spotkania nauczycieli, pedagogów chętnych do współpracy, wspierających indywidualne inicjatywy edukacyjne i wychowawcze.

Zapraszamy rodziców, którzy chcą więcej wiedzieć, czym jest rodzina i umieć świadomie ją kształtować, tak w relacjach ze swoim partnerem życiowym (obecnym czy byłym), w wychowaniu dzieci na wszystkich etapach (od urodzenia, po ich usamodzielnienie się), a nawet z członkami całej rodziny - od dziadków poprzez rodzeństwo po teściów.

Pomagamy rozwijać kwalifikacje pracownikom różnych specjalności, ułatwiamy zmianę zawodu.

Akademię Sztuki i Kultury powołało w 1996 roku Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja. Akademia jest instytucją non profit, czyli wszystkie zyski przeznaczane są na programowo–organizacyjne cele ASiK. Akademia współpracuje ze Społecznym Funduszem Stypendialnym.

Akademia Sztuki i Kultury korzysta z doświadczeń >>> Klubu Promocja działającego w latach 1991-1996 przy humanistycznym liceum - 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.  Nie jest wyższą uczelnią, ale nawiązuje do antycznych tradycji akademickich, bo naszym celem jest prowadzić i pokazywać drogę do doskonałości — choć doskonałość każdy musi sam dla siebie określić i ostatecznie - szukać na własny rachunek i ryzyko.
Od 1996 roku m
a status samodzielnej placówki oświaty niepublicznej, zarejestrowanej w starostwie Warszawy pod nr 59/K/99.

 

facebook