Akademia licealisty

Dać szansę zdolnemu i aktywnemu uczniowi szkoły średniej a nawet gimnazjum zdobycia specjalistycznego wykształcenia, umiejętności działania w wybranej przez niego dziedzinie. Dać szansę studiowania nastolatkowi, który emocjonalnie i intelektualnie dojrzał do samodzielnej pracy nad swoim rozwojem. Dać szansę, to stworzyć dla takiej młodzieży odpowiednie warunki organizacyjne i opiekuńcze. To zapewnia nasza Akademia.

Gwarantujemy naszym studentom:

  • intensywną pracę merytoryczną w zaciszu "pracowni" i w przyjacielskim gronie,
  • współpracę programową z osobami, instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działalności,
  • upowszechnianie wyników pracy zgodnie z jej merytorycznymi uwarunkowaniami — sesje naukowe, wystawy, koncerty, publikacje, konkursy itd.,
  • upowszechnianie w mediach promując osoby, środowiska, instytucje, współpracowników, sponsorów; profity (zyski, korzyści, sukcesy),
  • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; realizowania indywidualnego toku nauki, zdane egzaminy klasyfikacyjne, maturalne czy na studia, otrzymanie dyplomu zaświadczającego zdobyte wykształcenie i umiejętności zawodowe itp.

Dajemy naszym podopiecznym nie tylko wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie, ale także szansę sprawdzenia się, jako specjalisty, w innych środowiskach, współpracy z mediami i wyciągnięcie określonych korzyści, które będzie można wpisać do Curriculum Vitae. Przygotowujemy ich do dalszej samodzielnej pracy naukowej i zawodowej. Inaczej mówiąc — młody fachowiec będzie wiedział jak wykorzystać rynek i struktury demokratyczne do realizacji swoich zamiłowań, planów zawodowych i życiowych.

 

facebook