Warsztaty teatralne

Dla kogo jest warsztat teatralny?

Warsztat adresowany jest do Ciebie, jeżeli:
 • lubisz teatr i pragniesz rozwijać swoje zamiłowanie
 • chcesz pracować nad sobą
 • chcesz uruchomić swój głos i ciało
 • chcesz nauczyć się używać swych emocji
 • chcesz nauczyć się interpretacji tekstu
 • chcesz przełamać swoją wstydliwość
 • chcesz działać z innymi twórczymi ludźmi
 • myślisz o przyszłości aktorskiej
Każdy z tych powodów jest wystarczający, by podjąć to działanie!
 
Liczymy na udział licealistów i studentów, a  także osób starszych od 16 roku życia.
 
Idea warsztatów
 
Akademia Sztuki i Kultury prowadzi zajęcia teatralne dla dorosłych (od 16 roku życia) od roku 2001.
Podstawą działań jest praca warsztatowa w małych grupach.
 
Pracujemy nad kilkoma blokami ćwiczeń:
 • Koncentracja i uwaga: uczymy się technik walki z rozkojarzeniem; świadoma i silna uwaga pomaga przezwyciężyć tremę.
 • Wyobraźnia: uruchamiamy wyobraźnię m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, a przede wszystkim - przez różnego rodzaju improwizacje.
 • Ruch: wiele miejsca w naszych działaniach poświęcamy ruchowi – świadomości ciała, koordynacji,  prawidłowemu wykorzystaniu energii organizmu.
 • Głos: w pracy nad głosem zajmujemy się przede wszystkim technikami emisji. Próbujemy odszukać naturalną siłę głosu. Działania z głosem rozdzielają się na pracę nad mówieniem i pracę nad śpiewem.
 • Partner - Przestrzeń - Przedmiot: to elementarne zadania z działania scenicznego.
W przypadku warsztatów całorocznych dzielimy działanie na dwa semestry. W pierwszym semestrze zajmujemy się warsztatem aktora. Po pierwszym semestrze decydujemy wspólnie, czy drugi semestr poświęcimy pracy warsztatowej, czy też pracy nad spektaklem. Spektakle prezentowane są publiczności w czerwcu.
 
Rodzaje warsztatów
Semestralne lub dwusemestralne warsztaty w siedzibie Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie. Nowe grupy od września oraz lutego.
Jednorazowy warsztat dwudniowy.
Jednorazowy warsztat lub obóz teatralny  w Twojej szkole - w Twoim mieście - dla Twojej grupy.
Intensywny siedmiodniowy lub dziesięciodniowy warsztat teatralny.

Piotr Filonowicz – założyciel w 21 SLO Teatru GOVAR oraz Teatru 108, Teatru Drzewo Peruna, autor warsztatów teatralnych Akademii Sztuki i Kultury. Ukończył wydział Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, ale zajmuje się teatrem przede wszystkim praktycznie.

Odwiedź strony:

www.warsztaty-teatralne.pl
www.teatr108.prv.pl
www.free.art.pl/drzewo-peruna

Kontakt: piofilon@poczta.onet.pl

 

facebook