Filozofia

Pomysłodawcą i prowadzącym kurs jest dr Artur Rodziewicz.
Zajęcia odbywają się od października do czerwca, w poniedziałki, w godzinach 15.15-17.00.
Liczba uczestników: około 10 osób.
Wymagania od uczestników: Chęć poznania i pracowitość. Dobrze widziane są osoby mające fundamentalną wiedzę o filozofii greckiej (od Hezjoda do Sokratesa).

Cele seminarium:

- Posługiwanie się greką na poziomie elementarnym.
- Umiejętność pracy z tekstem filozoficznym
- Badanie tekstów źródłowych
- Śledzenie znaczenia i rozwoju podstawowych pojęć, jakimi operuje filozofia.
- Przygotowujemy do zdawania matury z filozofii (od 2009 r.szkolnego).

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone w trybie "akademickim" i obejmują lekturę tekstu oraz jego analizę.
Będziemy czytać teksty Platona oraz autorów późnej starożytności - neoplatoników (Plutarcha, Plotyna, Porfiriusza i innych) oraz Ojców Kościoła (Orygenesa, Teodoreta).

Przewidziane tematy:

- Wpływ filozofii greckiej na doktrynę chrześcijańską.
- Znaczenie filozofii greckiej i hellenistycznej dla współczesności.
- Starożytna wizja polityki i krytyka demokracji.

Lista tematów może zostać poszerzona zgodnie z zainte­resowaniami uczestników.

 

facebook