Festiwal Retoryki

 

Przystąpiliśmy do zorganizowania III Festiwalu Retoryki.

W latach 1995 i 1996 z inicjatywy 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego odbyły się dwie imprezy retoryczne ambitnie nazwane festiwalami.
W pierwszej, Awangardowym Festiwalu Retoryki, wzięły udział dwie szkoły: 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące i 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące a do II Festiwalu dołączyła trzecia szkoła - LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Witkiewicza. Po wielu latach postanowiliśmy reaktywować imprezę i zdecydowanie rozszerzyć jej formułę i zakres. Celem Festiwalów jest promowanie wszelkich przedsięwzięć związanych ze słowem mówionym (imprez, szkoleń). Chcemy także je inicjować i organizować.
2 marca, w ramach Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY, odbyło się spotkanie nauczycieli i przedstawicieli Biura Edukacji, na którym omówiono sytuację retoryki i kultury mowy w polskich szkołach. Przez uczniów 21 SLO przeprowadzone zostały otwarte warsztaty sztuki mówienia i śpiewania, w którym wzięli udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w Salonie.
9 marca w Akademii Sztuki i Kultury odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Festiwalu Retoryki. Przedstawiciele Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja, Polskiego Towarzystwa Retorycznego i Akademii Sztuki i Kultury opracowali zarys programu. Następnie Stowarzyszenie S-E-P wystąpiło do różnych instytucji o dofinansowanie. Niestety kolejne instytucje odmawiały. Niezrażeni tym przystąpiliśmy do realizacji projektu i kontynuujemy starania o dofinansowanie naszej inicjatywy.
Rozesłaliśmy kilkaset listów do warszawskich szkół.
W dniach 21 kwietnia i 17 listopada przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli. Kolejne odbyło się 15 grudnia 2007. i 26 stycznia.
Festiwal trwa cały rok - od stycznia do grudnia. Uroczyste otwarcie będzie na przełomie marca i kwietnia (termin Wielkich Dionizji, a współcześnie – Międzynarodowy Dzień Teatru), finał zaś w listopadzie i grudniu. Zgodnie z rytmem roku szkolnego, akademickiego i kulturalnego wiele przedsięwzięć rozpoczęło sie we wrześniu i październiku, jak na przykład szkolenia dla nauczycieli w naszej Akademii i seminaria na warszawskiej polonistyce.
Na stronie Akademii Sztuki i Kultury zamieszczamy informacje o naszych inicjatywach i realizacjach, ale również promujemy wszelkie inicjatywy różnych środowisk zajmujących się żywym słowem. Zobacz poniżej.

Prosimy nadsyłać wszelkie informacje o ciekawych i wartych poparcia inicjatywach w tej mierze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 grudnia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego a 15 grudnia w siedzibie ASiK odbyły się zajęcia z profesorem Cezarym M. Ornatowskim, wykładowcą z Uniwersytetu w San Diego w USA, który przedstawił założenia teoretyczne oraz poprowadził praktyczne warsztaty dotyczące realizowanego w USA programu nauczania retoryki od poziomu szkoły średniej do poziomu uniwersyteckiego.

Program zatytułowany WRITING ACROSS the CURRICULUM [PISANIE A PROGRAM NAUCZANIA] ma na celu nauczenie umiejętności przygotowywania przez uczniów, resp. studentów różnego typu tekstów, jakich wymaga od nich realizowany program nauczania [nie tylko przedmiotów humanistycznych, ale i z zakresu nauk ścisłych].

Problemem nie jest nauczenie samych umiejętności pisania, ale stopniowe komplikowanie zasad i określanie celów, jakie mamy osiągnąć na poszczególnych etapach kształcenia.
Na zajęciach  można było posiąść tajniki  jak w sposób retotyczny nauczać  każdej dziedziny.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------            
Przypominamy o wieloletniej inicjatywie Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny z Warszawy organizującego Warszawski Konkurs Debat Oksfordzkich.  Pierwsze starcie odbyło się 10 stycznia 2008. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W listopadzie byliśmy na  Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Opowiadania organizowanym przez Grupę Studnia O. - pierwsze w Polsce Stowarzyszenie opowiadaczy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2007 r.byliśmy na Konferencji zatytułowanej Retoryka a nauka zorganizowanej przez Polskie Towarzystwa Retorycznego, która odbyła się w sali balowej w budynku Polonicum

 

 

facebook