Międzyszkolne Koło Retoryki

Jeżeli zgłosi się 10 osób, to uruchomimy zajęcia.

Przystąpiliśmy do zorganizowania bezpłatnego Międzyszkolnego Koła Retoryki. Do udziału w nim zapraszamy gimnazjalistów i uczniów szkół średnich z aglomeracji warszawskiej. 

Międzyszkolne Koło Retoryki ukaże wielu uczniom możliwości rozwoju emocjonalnego i intelektualnego tkwiące w retoryce. Już poznaliśmy wielu młodych ludzi autentycznie zainteresowanych praktycznym i naukowym pogłębieniem wiedzy i umiejętności retorycznych. Dzięki realizowanemu przez nas podobnemu programowi edukacyjnemu dla nauczycieli w formie Akademii Retoryki, dotowanemu przez Biuro Edukacji, mamy kontakt z kilkudziesięcioma nauczycielami szkół warszawskich. Wielu ich uczniów ma retoryczny talent, ale nie mają szansy systematycznie go rozwijać. Są osamotnieni w swoich środowiskach. Takie formy zajęć jak: cykle wykładów, seminaria, warsztaty, wyjazdy naukowo-badawcze itp., pozwolą stworzyć młodzieżową kadrę, wpływającą w swoich środowiskach szkolnych, a w przyszłości studenckich i w miejscu pracy, na podnoszenie kultury mowy i wymiany poglądów.

Zajęcia prowadzić będą przede wszystkim wykładowcy wyższych krajowych i zagranicznych uczelni oraz nauczyciele retoryki z różnych szkół.    

Więcej informacji i harmonogram spotkań>>>

Syrenka   Stało się to możliwe dzięki dotacji Biura Edukacji Urzędu m.st Warszawy.

 

Oczekujemy na Wasze zgłoszenia.  

 Karta zgłoszeniowa.

 

 

facebook