O sztukach wszelakich - lista haseł

radio

radio, urządzenie służące do odbierania fal radiowych (elektromagnetycznych) nadawanych przez stację nadawczą.  

więcej »

Radwan Stanisław

Radwan Stanisław (ur. 1939), polski kompozytor, reżyser
więcej »

rampa

rampa, potocznie to brzeg sceny od strony widowni.

więcej »

rapsod

rapsod, w antycznej Grecji był pierwszym autorem tekstu i scenariusza obrzędów dionizyjskich.

więcej »

realizm

realizm, prawdziwość i wierność odtworzenia rzeczywistości w fikcji artysttystycznej; rozumiany jako poetyka lub historycznie określony prąd artysttystyczny.

więcej »

recenzja

recenzja to krytyczne omówienie i ocena dzieła, zgodnie z przyjętymi w danej epoce kryteriami wartości artyst. i poznawczej.
więcej »

recital

recital, występ solisty wypełniający cały program.
więcej »

recytacja

recytacja, sztuka pięknego, ekspresyjnego, publicznego wygłaszania lub czytania utworu literackiego, dopuszczająca własną interpretację wykonawcy.

więcej »

Redford Robert

Redford Robert, (ur. 1937), amerykański aktor, reżyser, producent filmowy, działacz akcji ekologicznych.
więcej »

Reduta

Reduta, polski zespół teatralny  działający wraz ze studiem aktorskim – Instytut Reduty w latach 1919-39.

więcej »

reflektor

reflektor, lampa ze zwierciadłem wklęsłym rzucająca wiązkę promieni świetlnych w pożądanym kierunku.

więcej »

reforma teatralna

reforma teatralna, to w danej epoce określenie ruchu teatralnego, który przynosił zasadnicze zmiany w życiu teatru i w znacznym stopniu wpływał na kulturę artystyczną epoki.

więcej »

Reinhardt Max

Reinhardt Max, właśc. M. Goldmann (1873–1943), austriacki aktor i reżyser teatralny i filmowy współtwórca Wielkiej Reformy Teatru.
więcej »

rekwizyt

rekwizyt, przedmiot, element będący częścią scenografii wykorzystywany w widowiskach i słuchowiskach.

więcej »

remake

remake, formuła realizowania po latach nowej wersji filmu (niekiedy wg tego samego scenariusza). 

więcej »

Renoir Jean

Renoir Jean (1894-1979), francuski reżyser, scenarzysta, aktor, producent filmowy, także plastyk i literat
więcej »

repertuar

repertuar, sztuki i filmy znajdujące się w repertuarze danego teatru czy kina.

więcej »

replika

replika, w teatrze, filmie odpowiedź postaci na słowa.
więcej »

retrospekcja

retrospekcja, środek artystyczny właściwy narracji zakłócający chronologię wydarzeń poprzez wprowadzenie fragmentu przywołującego wcześniejsze fakty.

więcej »

rewia

rewia, dawne określenie kabaretu; dziś widowisko, w którym główna rola przypada fragmentom tanecznym, np. na lodzie, pokaz mody.

więcej »
1 2
facebook