O sztukach wszelakich - lista haseł

Edison Thomas

Edison Thomas Alva (1847-1931), amerykański wynalazca i przemysłowiec, posiadacz ponad 1000 patentów.
więcej »

efekt obcości

efekt obcości, podstawowa kategoria estetyki Bertolda Brechta opowiadającego się przeciwko iluzjonizmowi właściwemu dla sztuki realistycznej.

więcej »

egzemplarz

egzemplarz, tekst dramatu opracowany na użytek konkretnego wystawienia.
więcej »

Eisenstein Sergiej

Eisenstein Siergiej M.(1898-1948), radziecki reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, scenograf, teoretyk i pedagog filmowy, dekorator.
więcej »

emploi

emploi, typ ról, w których wyspecjalizował się aktor.

więcej »

entré

entré, dawniej: szczególnie efektowne, specjalnie przygotowane wejście aktora-postaci w celu zrobienia wrażenia na innych postaciach lub na widzach.

więcej »

exodos

exodos, w tragedii greckiej pieśń chóru śpiewana na zakończenie sztuki w czasie wyjścia z kręgu orchestry.

więcej »
facebook