O sztukach wszelakich - lista haseł

imresaryjny teatr

impresaryjny teatr, placówka nie mająca stałego  zespołu teatralnego.

więcej »

inscenizacja

inscenizacja, teatr. uważana jest za nadrzędny wobec reżyserii rodzaj kreacji artystycznej.

więcej »

inspicjent

inspicjent, jeden z najważniejszych pracowników zespołu teatralnego, estrady, produkcji filmu.

więcej »

inspicjent

inspicjent [łac. inspiciens, -ntis ‘doglądający’ < inspicere ‘wglądać’, ‘oglądać’], jeden z najważniejszych pracowników zespołu teatralnego, estrady, produkcji filmu.

więcej »

interpretacja

interpretacja, indywidualny sposób odczytania i wykonania dzieła.

więcej »

ironia

ironia,  jedna z figur retorycznych; ukryta kpina z kogoś lub czegoś, nawet z samego siebie jako autoironia. 

więcej »
facebook