O sztukach wszelakich - lista haseł

parateatr

parateatr - tworzenie zdarzenia, sytuacji o charakterze widowiskowym z wykorzystaniem sposobów teatralnych.

więcej »

Piscator Erwin

Piscator Erwin (1893-1966), reżyser niemiecki, inscenizator i reformator Wielkiej Reformy Teatru.
więcej »

plan filmowy

plan filmowy: 1) miejsce dokonywania zdjęć filmowych i telewizyjnych; 2) wizualna jednostka miary, określająca zawartość obrazową kadru.

więcej »

Polska szkoła filmowa

Polska szkoła filmowa, kierunek w polskim kinie (1955-63) zaliczany do ruchu narodowych szkół filmowych.
więcej »

postać

postać, to każdy ożywiony element świata przedstawionego, który poprzez działanie mentalne czy fizyczne wpływa na fabułę a tym samym na przeżycia i reakcje odbiorcy dzieła.

więcej »

premiera

premiera, pierwsza, uroczysta prezentacja w konkretnym miejscu spektaklu, filmu.
więcej »

próba

próba zebranie zespołu teatralnego, estradowego, filmowego itp. w celu przygotowania spektaklu, programu, nagrania. 
więcej »
facebook