O sztukach wszelakich - lista haseł

Tairow Aleksandr

Tairow Aleksandr, właściwie Aleksandr Jakowlewicz Kornblit (1885-1950) rosyjski aktor, reżyser, współtwórca Wielkiej Reformy Teatru.

więcej »

taniec

taniec, skoordynowane z muzyką zjawisko ruchowe stanowiące formę wyrażania ekspresji artystystycznej, rozrywki czy emocji.

więcej »

Tantiema

tantiema [franc. tantieme < tant ‘tyle’], dochody uzyskiwane z tytułu autorskich praw za publiczne wykonywanie dzieła.

więcej »

Tarantino Quentin

Tarantino Quentin właściwie Quentin Jarome(ur. 1963), amerykański reżyser, scenarzysta, aktor, producent filmowy.

więcej »

Tarkowski Andriej

Tarkowski Andriej Arsiniejewicz(1932-86), rosyjski reżyser i scenarzysta filmowy;

więcej »

taśma filmowa

taśma filmowa, materiał światłoczuły w postaci perforowanewj błony fotograficznej, na którym utrwala sie obraz.

więcej »

Taylor Elizabeth

Taylor Elizabeth,  właściwie Elizabeth Rosemond T., (ur. 1932), angielsko-amerykańska, gwiazda filmowa.

więcej »

teatr

teatr początkowo, w starożytnej Grecji, tak określano widownię, z czasem – całe miejsce przystosowane do prezentowania przedstawień wraz z widownią, sceną i zapleczem techniczno-organizacyjnym.

więcej »

Teatr 13 Rzędów

Teatr 13 Rzędów, utworzony w opolskim klubie związków twórczych w 1958 przez aktorów Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej, w latach 1959-65 roku prowadzony przez Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego.

więcej »

teatr absurdu

teatr absurdu, awangardowy nurt w dramaturgii l. 50-60 XX w. nawiązujący do doświadczeń surrealistów i egzystencjalistów, wykorzystujący absurd jako środek konstruowania świata przedstawionego.

więcej »

Teatr Adekwatny

Teatr Adekwatny, polski teatr alternatywny założony w Cieszynie (1964) przez Marię Teresę Wójcik i Henryka Boukołowskiego.

więcej »

teatr alternatywny

teatr alternatywny, inaczej:awangardowy,eksperymentalny, niezależny, otwarty, poszukujący.

więcej »

teatr amatorski

teatr amatorski, nieprofesjonalny teatr tworzony przez miłośników sztuki teatru.

więcej »

teatr azjatycki

Historia teatru azjatyckiego

więcej »

Teatr baroku

Cechy form teatralnych w okresie epoki baroku. Hasło w opracowaniu.

więcej »

teatr cieni

teatr cieni, odmiana teatru lalek.

więcej »

teatr czytany

teatr czytany, głośne czytanie utworów literackich, w tym dramatów z podziałem na role.

więcej »

teatr dworski

teatr dworski, zespoły teatralne stałe (utrzymywane przez króla czy arystokrację) lub wędrowne zapraszane do występu na dworach.

więcej »

teatr ekspresjonistyczny

teatr ekspresjonistyczny, rozwijał się 1910-23 przede wszystkim przeciwko akademizmowi tradycyjnego teatru.

więcej »

teatr elżbietański

teatr elżbietański, typ teatru publicznego charakterystyczny dla wczesnej fazy renesansu angielskiego związany głównie z panowaniem Elżbiety I (1558-1603).

więcej »
1 2 3
facebook