O sztukach wszelakich - diorama

diorama, technika scenograficzna.
diorama [franc. < gr. diorao ‘widzę na przestrzał’), technika scenograficzna. Na przezroczystej tkaninie malowano krajobraz lub budynek; obraz taki umieszczano w tyle sceny, a następnie podświetlano, uzysku­jąc iluzjonistyczne wrażenie trójwymiarowości lub zmian pory dnia i nocy. Dioramę wynalazł 1822 L.J. Dagu­erre, który wraz Ch.-M. Boutonem założył w Paryżu teatr o tej samej nazwie. Prezentowano tam na ekra­nie o wymiarach 14 x 22 m słynne miejsca (np. wybuch Wezuwiusza), wydarzenia historyczne, nocne krajo­brazy, ruiny, pustelnie, urwiska; iluzja była tak wielka, że budziła entuzjazm ówczesnej publiczności. Dioramie zawdzięcza sukces scenografia teatru romantycznego.
« powrót
facebook