O sztukach wszelakich - lista haseł

dramat ludowy

dramat ludowy, utwór dramatyczny, anonimowy lub autorstwa pisarzy ludowych lub ogół dramatów, które ukazują życie ludu.
więcej »

dramat mieszczański

dramat mieszczański, gatunek dramatu, ukształtowana w XVIII w., upowszechniona w okresie pozytywizmu; tematyka wiązała się z mieszczaństwem.
więcej »

dramat modernistyczny

dramat modernistyczny, odmiana dramatu związana z nurtem modernizmu, w której dominowały elementy charakterystyczne dla epoki izmów.
więcej »

dramat naturalistyczny

dramat naturalistyczny, odmiana dramatu ukształtowana pod wpływem naturalizmu, kierunku w literaturze i sztuce drugiej poł. XIX w.
więcej »

dramat niesceniczny

dramat niesceniczny, buchdrama, lesedrama, dramat z założenia adresowany do czytelników.
więcej »

dramat obyczajowo-psychologiczny

dramat obyczajowo-psychologiczny, inaczej: dramat właściwy, dramat poważny; gatunek ukształtowany w XIX w. pod wpływem dramatu mieszczańskiego.
więcej »

dramat poetycki

dramat poetycki, odmiana dramatu współczesnego, obejmująca utwory sceniczne charakteryzujące się poetyckością języka.
więcej »

dramat radiowy

dramat radiowy, inaczej: słuchowisko, to odmiana dramatu podporządkowana przekazowi dźwiękowemu.
więcej »

dramat romantyczny

dramat romantyczny, odmiana dramatu ukształtowana w duchu idei romantyzmu.
więcej »

dramat satyrowy

dramat satyrowy, odmiana dramatu w starożytnej Grecji o charakterze komicznym.
więcej »

dramat symboliczny

dramat symboliczny, dramaturgia, która wzorem symbolicznego malarstwa, epicki i liryki traktowała świat realny jako symbol bytu idealnego;
więcej »

dramat telewizyjny

dramat telewizyjny, pisany z myślą o emisji telewizyjnej.
więcej »

dramaturgia

dramaturgia to teoria tworzenia, a także wystawiania dramatów, widowisk i słuchowisk
więcej »

Druga Reforma Teatru

Druga Reforma Teatru, całokształt działań i postulatów teoretycznych w teatrze światowym podjętych w la­tach 50. XX w. i trwających do dzisiaj.
więcej »

dytyramb

dytyramb, hymn lub patetyczna mowa pochwalna.
więcej »

dźwięk

dźwięk, fala akustyczna wywołująca wrażenie akustyczne odbierane przez narządy zmysłów.
więcej »

dźwięk w filmie

dźwięk w filmie, jedna z warstw dzieła filmowego, na którą składają się słowa mówione (dialogi, monologi), muzyka, efekty akustyczne i cisza.
więcej »
1 2
facebook