O sztukach wszelakich - decorum

decorum, zasada właściwego zharmonizowania dzieła, wewnętrz­nej zgodności formy, treści i używanych środków artystystycznych.

decorum [łac. decorus ‘przyzwoity’, ‘stosowny’], zasada właściwego zharmonizowania dzieła, wewnętrz­nej zgodności formy, treści i używanych środków artystystycznych. Zgodnie z tą zasadą temat narzuca uży­cie określonego gatunku; twórca nie może w jednym dziele mieszać środków artystycznych przynależnych do ­różnych gatunków, np. tragizmu z komizmem; w Poetyce Arystoteles określił hierarchię gatunków, szere­gując je wg ważności: epika, tragedia, komedia, satyra, sielanka; zasady dekorum nie stosował Szekspir, a za nim ­twórcy romantyczni.

« powrót
facebook