O sztukach wszelakich - deklamacja

deklamacja, sztuka pięknego, publicznego wygłaszania utworu literackiego w sposób oddający jego charakter i nastrój.

deklamacja [łac. declamatio ‘ćwiczenie krasomówcze’], sztuka pięknego, publicznego wygłaszania utworu literackiego w sposób oddający jego charakter i nastrój; należy do tradycyjnego wykształcenia szkolnego; zob. też: recytacja, Mieczysław Kotlarczyk.

« powrót
facebook