O sztukach wszelakich - Schiller Fryderyk von

Schiller Fryderyk von, niemiecki poeta, dramaturg, estetyk, teoretyk teatru.
Schiller Fryderyk von (1759–1805), niemiecki poeta, dramaturg, estetyk, teoretyk teatru; najwybitniejszy obok J.W. Goethego przedstawiciel niemieckiej klasyki.
Pierwsze dramaty, będące zapowiedzią romantyzmu w teatrze europejskim, naznaczone są lekturami J. J. Rousseau, W. Szekspira oraz poetów okresu Sturm und Drang; powstały w okresie młodzieńczego bunt przeciw stosunkom społecznym
zniewalającym jednostkę, ograniczającym jej prawo do indywidualnego rozwoju: Zbójcy 1781, Intryga i miłość 1784, Don Karlos 1787 oraz tragedia Fiesco 1783.
W drugim okresie (
1794-1805), nazywanym w literaturze niemieckiej okresem klasyki weimarskiej (Weimarer Klassik), w twórczości dramatycznej przeważała tematyka historyczna; trylogia Obóz Wallensteina 1800, Maria Stuart 1801, Dziewica Orleańska 1802, Wilhelm Tell 1804. Większość dramatów weszła na stałe do repertuaru polskiego teatru.

M. Siemek Friedrich Schiller, Warszawa 1970. 
« powrót
facebook