O sztukach wszelakich - Osiński Zbigniew

Zbigniew Osiński, ur. w 1938 r. w Poznaniu, teatrolog, krytyk teatralny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych prac naukowych z zakresu historii teatru, a zwłaszcza badacz i popularyzator działalności teatralnej Jerzego Grotowskiego.

Zbigniew Osiński, ur. w 1938 r. w Poznaniu, teatrolog, krytyk teatralny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych prac naukowych z zakresu historii teatru, a zwłaszcza badacz i popularyzator działalności teatralnej Jerzego Grotowskiego. Opracował założenia programowe i był wieloletnim dyrektorem artystycznym i naukowym, powstałego w 1990 r. Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (od 2007 r. Instytut im. Jerzego Grotowskiego).

Uczestniczył w wyprawach zespołu Gardzienice, był autorem pierwszych tekstów dotyczących tego teatru (1979 r.). Obecnie zajmuje się także recepcją teatrów orientalnych w Polsce.
Prace Zbigniewa Osińskiego poświęcone twórczości Jerzego Grotowskiego:
  1. Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972 (rozdziały: Doktryna twórcza Teatru Laboratorium, Akropolis w Teatrze Laboratorium, Książę Niezłomny Jerzego Grotowskiego, Zestawienie prac teatralnych Jerzego Grotowskiego);
  2. Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980;
  3. Grotowski wytycza trasy, Warszawa 1993;
  4. Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”. Opole 1959–1964. Kronika – bibliografia, Opole 1997.
  5. Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Gdańsk 1998;
  6. Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Gdańsk 2003;
  7. Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, Gdańsk 2005.

Hasło w >Wikipedii.

« powrót
facebook