O sztukach wszelakich - obiektyw

obiektyw, podstawowa część aparatu fotograficznego, kamery filmowej, telewizyjnej a także projektora, rzutnika i niektórych typów reflektorów oświetlenia scenicznego.

obiektyw, podstawowa część aparatu fotograficznego, kamery filmowej, telewizyjnej a także projektora, rzutnika i niektórych typów reflektorów >oświetlenia scenicznego; zbudowany jest z układu optycznych soczewek tworzących rzeczywisty, odwrócony obraz przedmiotu; obraz rzutowany jest na kliszę fotograficzną, taśmę filmową, matrycę czujników półprzewodnikowych, sensorów CCD, okular lub na ekran.

Obiektyw określają:

1) ogniskowa, czyli odległość pomiędzy ogniskami układu optycznego soczewek – ogniskiem przednim (w przestrzeni fotografowanych przedmiotów) i tylnym (w przestrzeni rzutowanych obrazów),

2) głębiaostrości określająca zakres odległości obiektu od aparatu, przy którym jego obraz w kamerze pozostaje ostry oraz

3) rozdzielczość określająca jakość obrazu; (dawniej) ilość umownych linii na mm, (dziś) – pikseli, czyli ilość punktów występujących w poziomie i pionie, gdzie typowe rozdzielczości obrazu to od najniższej jakości 640x480, ku coraz wyższej 800x600, 1024x768 i 1200x1024 pikseli. Pierwsze obiektywy miały słabą rozdzielczość i brzegi naświetlanego kadru były słabo doświetlone. Szybki postęp w technice optycznej wyeliminował te wady, co przyczyniło się do wprowadzenia różnych rodzajów obiektywów.

Ze względu na wielkość przekątnych klatki filmowej, obiektywy dzielą się na:

standardowe o kącie widzenia poniżej 40° - 60°, porównywalnym do kąta widzenia ludzkiego oka;

szerokokątne (60 - 180°) powodujące wrażenie oddalenia się od obiektu a jego odmiana "rybie oko" (o bardzo krótkiej ogniskowej i kącie 130-220°) wywołuje zniekształcenie i przerysowanie perspektywy film. obrazu podobnie jak w wizjer w drzwiach;

teleobiektyw umożliwia filmowanie z dużych odległości, ma bardzo długą ogniskową i kąt 3o-40o;

transfokator, zoom, obiektyw zmiennoogniskowy, umożliwia płynną zmianę optyki obiektywu z szerokokątnego do teleobiektywu; masowo stosowany jest w kamerach wideo i telewizyjnych. Właściwości optyczne obiektywu mogą być zmieniane przez nakładki: rastry, „oko muchy”, filtry, itp. Techniczno-optyczne właściwości obiektywu zaczęli twórczo wykorzystywać m.in. Orson Welles w filmach Obywatel Kane 1941 i Wspaniałość Ambersonów 1942 oraz W. Wyler, w Małych liskach 1941, Najlepszych latach naszego życia 1946. Spowodowali oni zmiany w stylu filmowej narracji ograniczając funkcje montażu i aktywizując uwagę widza. 


Hasło: obiektyw fotograficzny w >Wikipedii.

« powrót
facebook