O sztukach wszelakich - narodowe szkoły filmowe

narodowe szkoły filmowe, kierunki w historii sztuki filmowej, dominujące 1945-68, które przyczyniły się do rozwoju języka filmu i wprowadzenia na ekrany nowej tematyki.

narodowe szkoły filmowe, kierunki w historii sztuki filmowej, dominujące w latach 1945-68, które przyczyniły się do rozwoju języka filmu i wprowadzenia na ekrany nowej tematyki; przeciwstawiały się stylowi → amerykańskiego kina klasycznego; zapowiedzią tego ruchu był → francuski realizm poetycki.
Do narodowych szkól filmowych zalicza się:
neorealizm włoski,
neorealizm japoński,
polską szkołę filmową,
ruch → Młodych Gniewnych,
francuska Nowa fala,
nowe kino czeskie

« powrót
facebook