O sztukach wszelakich - narządy mowy

narządy mowy, zespół organów uczestniczących w procesie wytwarzania dźwięków mowy.

narządy mowy, zespół organów uczestniczących w procesie wytwarzania dźwięków. W > artykulacji biorą udział - w różnym stopniu - wszystkie narządy mowy decydując o sposobie i jakości wymawianych czy śpiewanych głosek, słów, zdań. Do narządów mowy zalicza się: 1) aparat oddechowy (płuca, przepona, tchawica) – większość głosek artykułowanych jest w trakcie wydechu; 2) aparat fonacyjny (krtań z wiązadłami głosowymi) – który wytwarza głoski dźwięczne i bezdźwięczne. 3) aparat artykulacyjny tzw. nasada to jama gardłowa, jama nosowa, jama ustna, w której są: język, podniebienie miękkie i twarde, policzki, szczęki, dziąsła, zęby, wargi. Na styku jamy gardłowej, ustnej i nosowej powstają głoski ustne i nosowe, o ich klasyfikacji decyduje udział języka, będącego zakończeniem podniebienia miękkiego; tu też powstają głoski wargowe, dziąsłowe, przednio-językowo-zębowe, miękkie i twarde itd.

« powrót
facebook