O sztukach wszelakich - misterium eleuzyjskie

misteria eleuzyjskie, uroczystość ludowa obchodzona w czasie żniw, w Eleusis w Grecji na cześć Persefony i Demeter.

misteria eleuzyjskie, też eleuzynie, uroczystość ludowa obchodzona w czasie żniw, w Eleusis w Grecji na cześć Persefony i Demeter, kiedy to dziękowano Demeter za dobre plony. Z czasem, ustaliły się zasady tajnych misteriów, gdzie uczestnicy nie mogli nikomu opowiadać, jak przebiegał obrzęd. Prawdopodobnie Ajschylos uciekł z Aten za ujawnienie tajemnicy misterium. Zgodnie z mitem, myślą przewodnią obrzędu było twierdzenie, że człowiek, jest nieśmiertelny i nie umiera całkowicie. Uczciwi i pobożni, niezależnie od stanu i pochodzenia (nawet niewolnik), będą szczęśliwie „żyć” po śmierci. Wiadomo, że wtajemniczenie pozwalało na oglądanie i uczestniczenie w świętym dramacie w świątyni eleuzyjskiej, Telesterionie (> budynek teatralny). Aktywność uczestników polegała na wspólnym i indywidualnym tańcu, graniu, recytowaniu jakichś ról, śpiewaniu pieśni. Wiadomo, że uczestnicy doznawali pod ich wpływem przemiany wewnętrznej. W wersji orfickiej mitu Persefona jest matką Dionizosa, stąd przyjmuje się, że misteria eluzyńskie były podstawą do powstania dramatyzowanej formy obrzędów ku czci Dionizosa i w konsekwencji teatru. Cesarz Teodozjusz I Wielki, po uznaniu chrześcijaństwa jako religii panującej (381), zakazał innych praktyk religijnych (392) w tym i misteriów eleuzyjskich.


Hasło w >Wikipedii.

« powrót
facebook