O sztukach wszelakich - koryfeusz

koryfeusz, przodownik chóru, w balecie grupy tancerzy, w życiu publicznym - wybitna postać.

koryfeusz [łac. coryphaeus ‘przodownik chóru’ z gr. koryhaíos 'przodownik (chóru) od koryhe 'szczyt'], 1. wprowadzony prawdopodobnie przez Ariona (ok. 600 l. p.n.e.) przodownik chóru, który intonował dytyramb artystyczny, podając innym chórzystom rytm i melodię. Kierował również hieratycznym tańcem chóru i następnie w jego imieniu prowadził dialog z → aktorami wprowadzonymi przez Tespisa, Ajschylosa i Sofoklesa. W komedii staroattyckiej stosowano chwyt parabazy ( > adres do publiczności), czyli chór czy koryfeusz zwracali się bezpośrednio do widzów, jakby w imieniu autora, z tematami nie związanymi ze sztuką. 2. szt. tancerz w balecie klasycznym stojący na czele mniejszej grupy. 3. znakomitość, człowiek wybitny, przodujący w jakiejś dziedzinie polityki, nauki, sztuki itp.

« powrót
facebook