O sztukach wszelakich - inscenizacja

inscenizacja, teatr. uważana jest za nadrzędny wobec reżyserii rodzaj kreacji artystycznej.

inscenizacja [in- w + łac. scaena ‘scena’, ‘teatr’; ‘wystawa’ < gr. skené], teatr. uważana jest za nadrzędny wobec reżyserii rodzaj kreacji artystycznej; to realizacja na scenie artystystycznej, autorskiej koncepcji przedstawienia dostosowującej do niej wszystkie elementy widowiska: tekst (w formie > adaptacji, która może zawierać oprócz dramatu także utwory epickie, liryczne, dziennikarskie, faktograficzne, użytkowe itp.), przestrzeń teatralną wykraczającą często poza scenę (realizowanie spektaklu poza > budynkiem teatralnym), grę aktorską (z interakcją z widzem), oprawę scenograficzną tworzącą ze światłem oraz muzyką i > akustycznymi efektami jeden organizm; jako pojęcie powstała w okresie romantyzmu we Francji [franc. mise en scène], ale Edward Gordon Craig przypisał ją do zakresu umiejętności „artyście teatru” (inscenizatorowi) i uważa się ją jako dorobek > Wielkiej Reformy Teatru

« powrót
facebook