O sztukach wszelakich - dytyramb

dytyramb, hymn lub patetyczna mowa pochwalna.
dytyramb [gr. dithýrambos], hymn lub patetyczna mowa pochwalna; w starożytnej Grecji pieśń obrzędowa ku czci Dionizosa, śpiewana i tańczona przez chór satyrów przy dźwiękach fletu (aulosu). Arion za­czął pisać (ok. 600 p.n.e.) własne dytyramby zastępując nimi dotychczasowe. Jambiczna bu­dowa dytyrambu umożliwia przetwarzanie pieśni w dialog (Simonides z Keos, 556-468 p.n.e.), dzięki czemu dytyrambowi mógł się stać zalążkiem dramatu antycznego.
« powrót
facebook