O sztukach wszelakich - cenzura

cenzura, oficjalna kontrola poprawności politycznej, moralnej, obyczajowej dzieł i informacji.
cenzura [łac.], oficjalna kontrola poprawności politycznej, moralnej, obyczajowej dzieł i informacji przekazywanych przez media w postaci filmów, publikacji, programów radiowych, telew., widowisk; jej celem jest ochrona norm prawnych, rel. i moralnych lub zabezpieczenie danych o charakterze wojskowym, politycznym czy gospodarczym; dokonywana przez organy państwowe lub kościelne, jest szczególnie bezwzględna w państwach o ustroju totalitarnym.
Wyróżnia się jej dwie odmiany: cenzura prewencyjną polegającą na przeprowadzaniu kontroli przed publikacją w celu usunięcia fragmentu utworu, jego zmiany i ewentualnie niedopuszczenia całego dzieła do publikacji oraz cenzura represyjną stosowaną po rozpowszechnieniu dzieła, której skutkiem jest odpowiedzialność karną mediów czy autorów, połączona często z konfiskatą utworu.
« powrót
facebook