O sztukach wszelakich - Craig Edward Gordon

Craig [kreig] Edward Gordon, właściwie Henry E.G. Godwin Wardell (1872-1966), angielski aktor, reżyser, kompozytor, scenograf, teoretyk teatru, nazywany papieżem Wielkiej Reformy Teatru.
Craig [kreig] Edward Gordon, właściwie Henry E.G. Godwin Wardell (1872-1966), angielski aktor, reżyser, kompozytor, scenograf, teoretyk teatru, nazywany papieżem → Wielkiej Reformy Teatru. Debiutował na scenie dramatycznej mając 6 lat; zagrał najważniejsze role szekspirowskie (Hamleta w Olimpic Theater w Londynie, 1889) i operowe; 1898 przerwał karierę aktorską; 1908-17 prowadził warsztaty eksperymentalne w Arena Goldoni we Florencji; rzadko reżyserował, skupiając się na pracach teoretycznych; założyciel i redaktor pisma teatralnego „The Mask” (1908-29). Według Craiga widowisko teatralne to artystycznie skomponowany ruch przedmiotów w przestrzeni; Craig przekonywał, że teatr to sztuka syntetyczna, w której wszystkie elementy (światło, barwa, kompozycja przestrzeni, ruch, postać itp.) są równoważne; tym samym przeciwstawiał się przesłaniu Richarda Wagnera, że teatr stanowi syntezę sztuk; proklamował autonomię teatru jako sztuki; był przeciwnikiem realizmu, opowiadał się za symbolicznym skrótem; ironicznie postulował zastąpienie złych aktorów metaforyczną lalką – nad-marionetą; był twórcą idei artysty teatru, wszechstronnie wykształconego reżysera, inscenizatora i postulował dla niego uprzywilejowane stanowisko.
« powrót
facebook