Warsztaty teatralne ASiK w Gdańsku 6-12.02.2012

Zimowe warsztaty Akademii Sztuki i Kultury to intensywna siedmiodniowa praca nad podstawami techniki aktorskiej. 

Na warsztaty przyjeżdżają głównie licealiści (minimalny wiek uczestników to 16 lat, wyjątkowo przyjmujemy osoby piętnastoletnie), czasem także studenci. Praca jest intensywna, dynamiczna, skupiona przede wszystkim na wyrobieniu umiejętności swobodnego bycia na scenie. Nie skupiamy się wyłącznie na robieniu scenek, celem warsztatu nie jest wystawienie spektaklu. Próbujemy znaleźć natomiast postawę pewności scenicznej, braku lęku w byciu na scenie, zaufania do partnerów. Kształcimy więc umiejętność pracy zespołowej, a także zdolność stałego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Jednym z naszych głównych celów jest działanie całościowe, integracja w działaniu ciała i emocji. Z tak przygotowanej postawy wyprowadzamy naturalny, organiczny głos, następnie dopiero tekst. 

Używamy w pracy rozmaitych technik improwizacyjnych: od klasycznego impro do moich autorskich technik zarówno improwizacji dramatycznej jak i improwizacji emocjonalno-ruchowo-wokalnej (wypracowanej na bazie działań mojej kameralnej, czteroosobowej grupy Linia Nocna, która od pięciu lat w trybie codziennych spotkań pracuje nad techniką improwizowania). Używamy także bardzo wielu zabaw i gier teatralnych, które wyzwalają mnóstwo pozytywnej energii, otwierają i świetnie integrują grupę. 
Uczestnicy zajęć otrzymują Świadectwo Akademii Sztuki i Kultury potwierdzające udział w warsztatach teatralnych.>>>więcej.
facebook