Nowość - ksiażka o retoryce w praktyce

MEDIALNY PATRONAT NAD KSIĄŻKĄ OBJĘŁA NASZA STRONA www.retoryka.pl
 
Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki

Jest to antologia prezentująca komplet najważniejszych metod analizy retorycznej zrozumiale, krótko i na przykładach.
Książka została napisana przez ludzi, którzy na co dzień zajmują się dekonstrukcją przekazów publicznych. Ukazuje stosowane przez nich sposoby analizy wypowiedzi publicznych i szerzej komunikacji w tej sferze. W zakres analiz wchodzą eventy PR, programy TV, reklamy itp.
Każdy z zawartych w tomie tekstów dotyczy innej metody analizy retorycznej, dzięki czemu czytelnik może samodzielnie zbadać, co znajduje się pod otoczką komunikacji publicznej. W każdym z esejów czytelnik znajdzie następujące elementy:
– opis metody wraz z umiejscowieniem jej na naukowej mapie,
– omówienie konkretnego przykładu,
– krytyczny opis ograniczeń metody,
– bibliografię uwzględniającą inne materiały z danego zakresu.
Układ książki i wybór metod dają czytelnikowi możliwość prześledzenia powstawania komunikatu publicznego od pomysłu nadawcy do umysłu odbiorcy. Analizowane są w niej przykłady głównie z polskiego podwórka: mówi do nas prezydent, terroryści, tabloidy a nawet… kawa.
Książka otwiera się nie tylko na szeroki dobór analizowanych treści, ale zwłaszcza ich interdyscyplinarną analizę, łączącą perspektywę psychologii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i teorii argumentacji. Pozwala zrozumieć mechanizmy kształtujące dyskurs publiczny, a więc także kształtowanie się naszych własnych opinii.
Książka jest ciekawą pozycją dla praktyków, obserwatorów życia publicznego i dziennikarzy, studentów kierunków humanistycznych oraz każdego, dla kogo jest ważna skuteczność słowa.
Redaktorami tej wspaniałej pozycji są: Jacek Wasilewski, autor książki Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej oraz Anna Nita, doświadczony psycholog.

Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
facebook