Kursy maturalne - Matura w 2013 r.

Drogi Maturzysto,

za Tobą lata nauki w szkole, przed Tobą egzaminy, na których bardzo Ci zależy. Skoro jesteś na tej stronie, to znaczy, że szukasz czegoś więcej i nie polegasz na magicznym „jakoś to będzie”. Ma być dobrze, dlatego potrzebujesz  profesjonalnego wsparcia w przygotowaniach do swoich egzaminów. Tak, wsparcia, bo to przede wszystkim od Ciebie i Twojej systematycznej pracy zależą wyniki czekających Cię egzaminów. Chcemy Ci pomóc w nadrobieniu zaległości, w powtórzeniu materiału pod kątem wymagań maturalnych, wskazać najskuteczniejszą drogę do dobrych wyników, ale zakładamy także, że jesteś gotowy do trudnych wyzwań i ciężkiej pracy.

 

Kim jesteśmy?


Wszyscy na co dzień pracujemy w liceach, dokładnie znamy programy nauczania i wymagania egzaminacyjne. Co roku przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów maturalnych. Większość z nas współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną - jako egzaminatorzy i weryfikatorzy maturalni.

 

Dla kogo nasze zajęcia?


Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej:

- dla maturzystów,

- dla planujących wcześniej - młodszych roczników,

- dla chcących poprawić wyniki maturalne,

- dla zainteresowanych udziałem w olimpiadach przedmiotowych.

 

Co zapewniamy:

 

Zakładamy, że będziesz uczęszczać regularnie na zajęcia i odrabiać zadane prace, a zatem:

 

- powtórzysz obowiązujący na egzaminie materiał, nadrabiając zaległości,

- wykonasz wiele ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć,

- będziesz pisać sprawdziany układane według standardów maturalnych,

- odrobisz prace domowe, które my sprawdzimy, dając Ci szczegółową informację zwrotną: co zrobiłeś dobrze, nad czym musisz popracować, co i przede wszystkim, w jaki sposób, możesz poprawić,

- będziesz mógł skorzystać z dostępnych konsultacji (bezpośrednio, także przez internet), by jak najlepiej opracować zadany materiał

- napiszesz minimum 3 matury próbne i poprawisz je według wskazówek nauczyciela.

 

facebook